Vester Hæsinge Vandværk

VandbehandlingVandbehandling

 

Vandet hentes i vandværkets 2 boringer og pumpes til Vandværket på Rolighedsvej.

 

Her iltes vandet for at fjerne den svovl lugt som grundvand har, og muliggøre den efterfølgende filtrering.

 

Efter iltning passerer vandet igennem 2 åbne grus filtre hvor jern og mangan filtreres fra.

 

Jern og mangan er brunt hvorfor vandet i ledningsnettet kan få denne farve i forbindelse med driftsforstyrrelser.

 

Herunder ses en principiel skitse af et vandværk som Vester Hæsinge Vandværk.

 

vandværk

 

 


      Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

 

 

Den nye Vandmåler

Jeres nye digitale vandmåler er fjernaflæsbar.

Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Forbrug kan ses på BD smartforsyning VHVbrugerportal via forbruger login på linket herunder.

 https://vhvand.bdforsyning.dk/