Vester Hæsinge Vandværk

Regulativ

 

Regulativet er en form for “leveringsbetingelser”, da det regulerer både vandværkets ansvar og pligter, samt hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

 

Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.

 

Regulativet udspringer af vandforsyningslovens § 55 og fremsendes af vandværket til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Se Vester Hæsinge Vandværks regulativ ved at klikke på nedenstående tekst.

 

VHV Reglativ 2023

 


Her & nu info

Ingen driftsforstyrrelser på vandværket.

klik på billedet herover for at se video om hygiejne regler i forbindelse med reparation af vandinstallationer

Ny Vandmåler

Vi er pt. i gang med at udskifte Vandværkets målere til en ny fjernaflæsbar type. Måleren har indbygget sim kort så forbrug bliver registreret dagligt. Data kan ses via forbruger login der kræver at vandværket har jeres email adresse

 

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies